Behoefte

Er bestaat een groeiende behoefde bij tandartsen om diagnostische gegevens te kunnen laten maken bij een onafhankelijk centrum dat tevens de mogelijkheid biedt deze gegevens te delen met andere tandheelkundige specialisten en om een diagnose te kunnen stellen of behandelplan te kunnen laten maken. De tandarts kan eventueel zijn agenda ontlasten door de gegevens bij het TDCN te laten maken.

Records verzamelen

De gegevens die verzameld worden zijn van hoge kwaliteit. Deze zijn alleen voor u zichtbaar via beveiligd internet waar u door het beeldmateriaal kan klikken.

Gegevens delen

De patiëntendata en gemaakte foto's worden op de website van Dental Sharepoint geplaatst. Met een klik op de muis kan men de foto's van de patiënt bekijken en van commentaar voorzien.

Bij deze patiënt kunnen ook diagnoses, behandelplannen en commentaren toegevoegd worden door niet alleen uzelf als hoofdbehandelaar maar ook door andere specialisten die u kan uitnodigen om naar de patiëntgegevens te kijken en te becommentariëren. Op elk gewenst moment en locatie.

Veilige overdracht

De gegevens van de patiënt worden met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Zowel op het gebied van privacy als beveiliging. Details hierover zijn te vinden bij Dental Sharepoint . Alleen Big-geregistreerde tandartsen en of tandarts specialisten kunnen een aanvraag indienen.

Onafhankelijke diagnose

TDCN verricht zelf geen behandelingen en heeft tot doel een zo goed mogelijke service te bieden aan tandartsen en specialisten. U kunt aan de hand van het geleverde materiaal de diagnose maken maar TDCN kan naast het beeldmateriaal ook de diagnose en een behandelplan opstellen.

Multidisciplinair diagnosticeren en bespreken

Bij het verzoek aan TDCN om een diagnose kan het zijn dat het TDCN hulp inschakelt van een specialist zoals een orthodontist, kaakchirurg, endodontoloog, implantoloog, parodontoloog of gnatoloog. U kunt ook zelf aangeven welke hulp u wenst en van wie.

De diagnose komt bij het beeldmateriaal online te staan. U kunt dit vervolgens inzien.

Wat zijn de voordelen voor de patiënt?

De patiënt krijgt een kwalitatief betere diagnose omdat er meer materiaal beschikbaar komt om een diagnose te stellen en een behandelplan te maken.

Ook als de hulp wordt ingeroepen van andere tandheelkundige specialisten.
Zie ook: Voor patiënten ->

Zijn er nog financiële consequenties?

De kosten van zowel het maken van het beeldmateriaal als van het consulteren van specialisten (indien niet pro-deo) worden doorberekend aan de patiënt of de betrokken verzekeringsmaatschappij.

Wachttijden

TDCN neemt binnen 2 dagen na aanvraag contact met de patiënt en zo snel mogelijk een afspraak te maken. Direct na het bezoek van de patiënt zijn de gegevens beschikbaar op Dental Sharepoint.

Tandheelkundig vragen zonder een specifieke patiënt:

Het is ook mogelijk om via Dental Sharepoint ook algemene vragen aan specialisten te stellen, al dan niet aan de hand van door u ge-upload beeldmateriaal.

Tandheelkundige vragen aan anderen tandartsen zonder het Tandheelkundig Diagnostisch Centrum.

U kunt ook zonder TDCN gebruik maken van Dental Sharepoint door uw eigen vervaardigde gegevens te uploaden en vragen te stellen aan (al dan niet bekende) collega specialisten. Neem contact op met het TDCN en u ontvangt een e-mail met login gegevens of vul het aanvraagformulier in op www.dentalsharepoint.nl

Anmeldung