Behoefte

Er bestaat een groeiende behoefde bij tandartsen om diagnostische gegevens te kunnen laten maken bij een onafhankelijk centrum, eventueel met toevoeging van een diagnose en behandelplan.
Er bestaat een mogelijkheid andere tandheelkundige specialisten uit te nodigen voor bekijken van de gegevens.
De tandarts hoeft dure apparatuur die weinig gebruikt wordt niet aan te schaffen.
De tandarts kan zijn agenda ontlasten door de gegevens bij het TDCN te laten maken.
Wij bieden ook de mogelijkheid tot een tandheelkundig second opinion.

Wat zijn de voordelen voor de patiënt?

  • De patiënt krijgt een kwalitatief betere diagnose omdat er meer en eventueel ander materiaal beschikbaar komt om een goede diagnose te stellen, bijvoorbeeld van bepaalde gespecialiseerde apparatuur.
  • De diagnose en een eventueel behandelplan kan ook beter worden als de hulp wordt ingeroepen van andere specifiek tandheelkundige specialisten. Elke patiënt is uniek en twee zien meer dan één.
  • Het stellen van een diagnose kan sneller geschieden omdat de gegevens online en door meerdere kan worden geraadpleegd op zelf te bepalen tijd en plaats.
  • De drukke agenda van de tandarts wordt ontlast en de gegevens kunnen sneller beschikbaar zijn.

Records verzamelen en gegevens delen

De gegevens die verzameld worden zijn van hoge kwaliteit. De patiëntendata en gemaakte foto's worden op de beveiligde website van Dental Sharepoint geplaatst waar alleen genodigden de gegevens kunnen bekijken.

Veilige overdracht

De gegevens van de patiënt worden met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Zowel op het gebied van privacy als beveiliging. Alleen TDCN, Big-geregistreerde tandartsen en of tandarts specialisten kunnen gegevens kenbaar maken. En alleen aan degene die zij online uitnodigen. Details hierover zijn te vinden bij Dental Sharepoint.

Onafhankelijke diagnose

TDCN verricht zelf geen behandelingen en heeft tot doel een zo goed mogelijke service te bieden aan tandartsen, specialisten en patiënten. TDCN kan naast het maken van beeldmateriaal ook een diagnose en behandelplan opstellen.

Multidisciplinair diagnosticeren en bespreken

Bij het opstellen van een diagnose kan het zijn dat het TDCN hulp inschakelt van een specialist zoals een orthodontist, kaakchirurg, endodontoloog, implantoloog, parodontoloog of gnatoloog.

Zijn er nog financiële consequenties?

De kosten van zowel het maken van het beeldmateriaal als van het consulteren van specialisten worden doorberekend aan de patiënt of de betrokken verzekeringsmaatschappij.

Wachttijden

TDCN probeert na aanvraag binnen 2 dagen contact op te nemen met de patiënt en zo snel mogelijk een afspraak te maken. Direct na het bezoek van de patiënt zijn de gegevens beschikbaar.

Anmeldung